Zondag 12 oktober staat de 2e Harbour Run op de agenda. Deze “obstacle run” gaat dwars door het Rotterdamse Waalen

Eemhavengebied. De Rook Groep ondersteunt dit evenement van harte en heeft een moeilijk obstakel toegevoegd

aan het parcours. Als de deelnemers de 10 kilometer in de benen hebben, schotelen wij ze nog even de finish klim

voor. Fijne wedstrijd.